World Design Capital Helsingfors 2012

År 2012 var Helsingfors världens designhuvudstad tillsammans med Esbo, Vanda, Grankulla och Lahtis.

Vartannat år utses en stad till världens designhuvudstad. Urvalet görs på basis av ansökningar och man väljer en stad som på ett exceptionellt förtjänstfullt sätt främjar användningen av design för att utveckla staden i dess helhet. För urvalet svarar World Design Organization (WDO), en ideell organisation som skyddar och främjar intressen inom industriell formgivning.

På svenska används beteckningen designhuvudstaden om projektet World Design Capital Helsinki 2012. Mål är att med hjälp av design ta fram och utveckla sätt för att göra städerna till ännu bättre och mer välfungerande platser. Inte bara i Finland, utan i hela världen.

Huvudsakliga tema, Open Helsinki – Embedding Design in Life – handlar om att satsa på ett större användningsområde för design. Inte bara för att skapa produkter utan också för system, till exempel inom hälsovården och andra offentliga tjänster. Kort sagt handlar det om att skapa en bättre stad.

Våra ägare är fem städer

Våra ägare är fem städer: Helsingfors (595 000 invånare), Esbo (252 000), Vanda (203 000), Grankulla (8 700) och Lahtis (102 000). Tillsammans bildar dessa fem städer en sydlig metropol med över en miljon invånare som år 2012 fungerar som världens designhuvudstad.

I projektet deltar flera bakgrundskrafter.

Finska staten: Arbets- och näringsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet. Även andra ministerier deltar, liksom Jubileumsfonden för Finlands självständighet (Sitra) samt Utvecklingscentralen för teknologi och innovationer (Tekes).

Företag: Designhuvudstadsåret är ett av de största gemensamma projekt som någonsin tidigare förverkligats inom företagssamarbete i Finland. Vi samarbetar huvudsakligen med BMW, Ekonomie Magister, Finavia, Haenyt.fi Företagslån, HOK-Elanto, KONE, Martela, Nokia, Oivalaina, UPM ja Viking Line.

Universitet och högskolor: Aalto-universitetet och Helsingfors universitet. Dessutom deltar yrkeshögskolor i huvudstadsregionen och i Lahtis.

Designorganisationer: Design Forum Finland, Industrikonstförbundet Ornamo, Föreningen för grafisk design Grafia rf samt Finlands arkitektförbund SAFA.

Stiftelser: Svenska kulturfonden.

Information om designhuvudstaden

Den totala budgeten för 2012-2013 var ungefär 16 miljoner euro. De fem värdstäderna står för sammanlagt 6 miljoner euro av finansieringen.

Arbets- och näringsministeriet samt undervisnings- och kulturministeriet finansierar projektet med 5 miljoner euro.

Stiftelser och fonder bidrar med 5 miljoner euro.

Designhuvudstadsårets utgifter för 2012-2013 fördelar sig på följande sätt: program- och evenemangsomkostnader 7 miljoner euro, kommunikation och marknadsföring 5 miljoner euro, organisatoriska och andra utgifter 4 miljoner euro.

Evenemangen, programmen och projekten som hör till designhuvudstadens verksamhet var självständiga. Det samma gäller bidragen av företag, offentlig förvaltning, andra aktörer och stadens invånare. Den totala effekten som projektet uppskattas få var över 50 miljoner euro.

För förverkligandet av designhuvudstadsåret och innehavandet av rättigheterna står den för ändamålet upprättade Internationella designstiftelsen.

För förverkligandet av World Design Capital 2012 och innehavandet av rättigheterna står Internationella designstiftelsen. Den har sitt kontor på Alexandersgatan i Helsingfors och sammanställer, främjar och koordinerar designhuvudstadens projekt, verksamhet och programhelhet.

Styrelsen för Internationella designstiftelsen ser till att stiftelsen fungerar ändamålsenligt, förvaltar resurserna och beslutar om dess verksamhetsprinciper.